Lösningar

Apposite erbjuder lösningar för att integrera BankID med Docusign

BankID

Detta är BankID

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Bankerna utfärdar e-legitimationen

Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

BankID används brett i samhället

De banker som utfärdar BankID till privatpersoner är Danske Bank, ICA Banken, Ikano Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Swedbank och Ålandsbanken. Tillsammans har dessa banker 8 miljoner Internetbankskunder som har möjlighet att använda BankID e-legitimation i Internet- och mobilbanker, hos myndigheter, kommuner och privata företag. Under 2016 beräknas närmare 2 miljarder transaktioner att utföras med BankID.

En överväldigande majoritet av alla som idag använder e-legitimation har valt BankID. Andra utfärdare av e-legitimationer är t.ex.Telia.

Elektroniska signaturer är giltiga och juridiskt bindande internationellt.

Kunder idag