Lösningar

GDPR

Alla företag och organisationer behöver före den 25 maj hantera personuppgifter enligt dataskykddsförordningen GDPR.

Ett sätt för en organisation att uppfylla GDPR är att begära samtycke av den registrerade. Vi på Apposite har utvecklat en enkel och smidig tjänst för just detta.

Rutinen görs genom att fylla in en Excelmall med de personer som ni som organisation begär samtycke från. Vi ombesörjer så att alla personer har möjlighet att ge sitt samtycke genom att digitalt signera detta med BankID.

Resultatet en rapport där det tydligt framgår vilka personer som har gett sitt samtycke.

För mer information, kontakta oss på Apposite idag.

Information från Datainspektionen

Vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga

Vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden