Digital signering med DocuSign

Digital signering med DocuSign

Genom att ta bort friktionen i nuvarande processer som involverar människor, dokument och data, kan transaktionflödet göras snabbare, enklare, bekvämare och säkrare. Detta utan de kostnader och tidskrävande resurser i form av programmering som vanligtvis krävs med äldre system.

 • Förstärker företagets konkurrenskraft
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Enklare lokalisering och kontroll av dokumentstatus över tid
  • Snabbare processer och avslut
  • Mindre tids- och resurskrävande administration
  • Enklare samla in och hantera information från flera källor
  • Lägre kostnader
  • Ökad flexibilitet – Möjlighet att göra ändringar i processer snabbt


 • Ger ökad säkerhet och sekretess/li>
  • Bättre överblick, kontroll och spårbarhet
  • Färre fel i hanteringen av dokument
  • Ökad compliance (överenstämmelse med regelverk)


 • Bidrar till mer hållbara processer
  • Minskade transporter
  • Minskad användning av papper, kontorsutrymme mm
  • Bättre arbetsmiljö

Digital signering är juridiskt bindande (EU-direktiv sedan 2001). Detta moderna arbetssätt används rutinmässigt av de flesta av världens största företag. Det används även av allt fler mindre och medelstora företag, särskilt i informationstäta branscher och verksamheter.