Digital Transformering

Digital Transformering

En konkurrensfaktor idag – en överlevnadsfaktor i morgon.

Digital transaktionshantering är en viktig komponent i den övergripande digitala transformering som under de närmaste åren förväntas utgöra en väsentlig förutsättning för förbättrad effektivitet, kundupplevelse och konkurrenskraft för ALLA företag. En konkurrensfaktor idag – en överlevnadsfaktor i morgon.

Genom att ta bort friktionen i nuvarande processer som involverar människor, dokument och data, kan transaktionflödet göras snabbare, enklare, bekvämare och säkrare. Detta utan de kostnader och tidskrävande resurser i form av programmering som vanligtvis krävs med äldre system.

Helt digitala transaktioner är ett omvälvande steg som många företag inte har tagit ännu. Andra applikationer, till exempel molnbaserade CRM-system, HR-funktioner och säljstöd i form av mobila appar har implementerats. I Sverige har även ID-verifiering slagit igenom på bred front (BankID). Men fortfarande hanteras fakturor, avtal, registreringsformulär, bevis på leverans, och många andra transaktionstyper mer eller mindre manuellt.